Cennik

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Diagnoza psychologiczna 100zł/ 60 min (2-3 spotkania)
 • Diagnoza logopedyczna 100zł/ 60 min (2 – 3 spotkania)
 • Diagnoza integracji sensorycznej 100zł/ 60 min (2-3 spotkania)
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna 100zł /60 min (2-3 spotkania)
 • Diagnoza integracji bilateralnej 120zł/2 spotkania
 • Diagnoza gotowości szkolnej 100zł/ 60 min (2-3 spotkania)
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu: diagnoza ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb obejmuje wywiad, obserwację, diagnozę testami przesiewowymi, narzędziami standaryzowanymi, ocenę rozwoju psychoruchowego, diagnozy specjalistyczne:
 • Diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka 100zł/60 min
 • Diagnoza testem inteligencji 100zł/60 min (2-3 spotkania)
 • Ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka 100zł/ 60 min (2-3 spotkania)
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Konsultacja psychologiczna 120zł/60 min
 • Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 120zł /60 min
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna 120zł/60 min
 • Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej100zł/60 min
 • Konsultacja pedagogiczna (surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog) 120zł/60 min
ZAJĘCIA GRUPOWE

 • Muzykoterapia 30 zł/ 45 min
 • Arteterapia 30 zł/ 45 min
 • Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) 30zł/45 min
 • Integracja bilateralna 30zł/30 min
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 30zł/45 min
 • Metoda Dobrego Startu 30zł/45 min
 • Trening Umiejętności Społecznych 60zł/90 min
 • Warsztat Rodzica – warsztaty 90-120 min, tematy w Warsztaty i Szkolenia
TERAPIA DOROSŁYCH

 • Psychoterapia indywidualna 100zł/60 min
 • Terapia par/małżeńska 120zł/90min
 • Terapia rodzinna 150zł/90 min
 • Trening uwagi słuchowej Tomatisa I etap 1200zł/30h – terapia odbywa się codziennie przez 1,5 h
 • II etap 650zł/15h
 • Eeg biofeedback – 70zł/ 45 min, pakiety (płatne z góry): 10 sesji – 650 zł, 20 sesji – 1200zł
 • Integracja bilateralna – kontrola 60zł/50 min
DIAGNOZA DOROSŁYCH

 • Test inteligencji WAIS-R 300zł
 • Diagnoza zmian organicznych 200 zł
 • MMPI: 300zł
ROZWÓJ OSOBISTY

 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Zajecia relaksacyjne – grupowe 30zł/45 min, indywidualne 60zł/45 min
 • Arterapia- zajecia z el.muzykoterapii, plastykoterapii, choreoterapii, psychodramy i dramaterapii  – zajęcia cykliczne, grupowe, 1x tyg po 90 min, 50zł/os za udział w 1 spotkaniu
TERAPIA DZIECI I MŁODZIEZY - INDYWIDUALNA

 • Zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe odbywają się z użyciem technik interaktywnych (m.in.Magiczny Dywan, tablica multimedialna, Interaktywna Piaskownica) oraz z wykorzystaniem elementów metody Snoezelen (sala doświadczania świata), integracji sensorycznej i treningu uwagi słuchowej.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – bezpłatne (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną)
 • Zajęcia ogólnorozwojowe i adaptacyjne dla dzieci 25zł/45 min
 • Terapia ręki 70zł/60 min, 40zł/30min
 • Zajęcia psychologiczne 100zł/60 min, 50zł/30 min
 • Zajęcia pedagogiczne 100zł/60 min, 50zł/30 min
 • Zajęcia logopedyczne 100zł/60 min, 50zł/30 min
 • Zajęcia integracji sensorycznej 100zł/60 min, 50zł/30 min
 • Fizjoterapia 100zł/60 min, 50zł/30 min
 • Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) 80zł/60 min, 40zł/30 min
 • Trening uwagi słuchowej Tomatisa I etap 1200zł/30h
 • II etap 650zł/15h
 • Eeg biofeedback – 70zł/ 45 min (trening 2-3 razy w tygodniu)
 • Pakiety biofeedback (płatne z góry): 10 sesji – 650 zł, 20 sesji – 1200zł
 • Integracja bilateralna – 60zł/45 min