O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki studiom zdobyłam wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii klinicznej dorosłych, dzieci
i młodzieży. Posiadam przeszkolenie z zakresu terapii metodą Tomatisa, Warnkego i Biofeedback

Ukończyłam całościowe szkolenie w nurcie terapii Gestalt w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, studia Holilider, studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, szereg kursów i szkoleń psychologicznych. Do moich głównych zainteresowań zawodowych należy terapia poprzez sztukę. Obecnie poszerzam swoje zainteresowania i umiejętności w ramach studiów z wiedzy o teatrze przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kursów teatralnych (m.in. drama stosowana, Teatr Forum).

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z osobami z zaburzeniami psychicznymi, z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami układu nerwowego i dysfunkcjami rozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi oraz poradnictwo w trudnościach wychowawczych, terapię indywidualną dorosłych oraz dzieci i młodzieży, a także prowadzenie szkoleń i wykładówz psychologii oraz treningów interpersonalnych i warsztatów arteterapeutycznych.


Oprócz poradni w swojej ofercie posiadam dwa Terapeutyczne Punkty Przedszkolne:
  • Terapeutyczny Punky Przedszkolny "Kraina Marzeń" w Katowicach 
  • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" w Siemianowicach Śląskich 
foto główne o mnie