Dla dzieci i młodzieży

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY:


 
 • Diagnoza psychologiczna 
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza integracji sensorycznej 
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna 
 • Diagnoza integracji bilateralnej 
 • Diagnoza gotowości szkolnej 
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu: diagnoza ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb obejmuje wywiad, obserwację, diagnozę testami przesiewowymi, narzędziami standaryzowanymi, ocenę rozwoju psychoruchowego, diagnozy specjalistyczne:
 • Diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka 
 • Diagnoza testem inteligencji 
 • Ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka 
   

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY:
 

 • Konsultacja psychologiczna 
 • Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna 
 • Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej
 • Konsultacja pedagogiczna (surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog) 

 

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEZY - INDYWIDUALNA
 

 • Zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe odbywają się z użyciem technik interaktywnych (m.in.Magiczny Dywan, tablica multimedialna, Interaktywna Piaskownica) oraz z wykorzystaniem elementów metody Snoezelen (sala doświadczania świata), integracji sensorycznej i treningu uwagi słuchowej.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – bezpłatne (na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną)
 • Zajęcia ogólnorozwojowe i adaptacyjne dla dzieci 
 • Terapia ręki 
 • Zajęcia psychologiczne 
 • Zajęcia pedagogiczne 
 • Zajęcia logopedyczne 
 • Zajęcia integracji sensorycznej 
 • Fizjoterapia 
 • Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) 
 • Trening uwagi słuchowej Tomatisa I i II etap 
 • Eeg biofeedback 
 • Integracja bilateralna 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE


 
 • Muzykoterapia 
 • Arteterapia 
 • Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)
 • Integracja bilateralna
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 
 • Metoda Dobrego Startu 
 • Trening Umiejętności Społecznych